Projektowanie lodowisk

Specjalnością firmy Hanny Starzyk jest projektowanie lodowisk i ich wykonywanie. Przedsiębiorstwo tworzy wykwalifikowany, doświadczony i sprawdzony zespół projektantów branżowych, których prace można znaleźć na stronie internetowej http://swiatlodowisk.pl/ w zakładce „galeria”. Tworzą oni niestandardowe projekty techniczno – budowlane, które w pełni dostosowywane są do potrzeb oraz możliwości klienta. Firma stosuje unikalne technologie pozwalające na budowanie lodowiska z funkcją boiska. Poza projektowaniem i budową zajmuje się również dzierżawą.