Sale zabaw dla dzieci

Sanepid zaleca, aby sale zabaw dla dzieci wyposażone były w profesjonalne sprzęty oraz elementy zabawek, które umożliwią dzieciom rozwój. Ponadto warunki jakie powinny spełniać sale zabaw to przede wszystkim wysokość pomieszczeń – większa niż 3 metry, dobry stan techniczny, zapewniona odpowiednia temperatura, wentylacja oraz wilgotność, a także mycie i dezynfekowanie urządzeń zabawowych, co koryguje dostęp do bakterii przenoszonych przez dotyk. W sali zabaw powinna także znajdować się apteczka z niezbędnymi elementami opatrunkowymi.