Biuro Handlowe TOPAZ z Wielikowa

Wieloletnie doświadczenie w specyficznej branży, jaką jest dystrybucja różnych rodzajów polskiego węgla kamiennego pozwoliła Firmie BH TOPAZ z Wielikowa wypracować odpowiednio skuteczne rozwiązania w postaci kompleksowej logistyki transportu węgla z kopalń oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży opału w oparciu o pełną dostępność produktów w specjalnie do tego utworzonych składach opału. Firma BH TOPAZ z Wielikowa dystrybuuje najlepszy sortyment węgla pochodzącego z kopalń zrzeszonych w Kompanii Węglowej S.A., Katowickim Holdingu Węglowym, Południowym Koncernie Węglowym S.A. oraz Węglokoksie i PG Silesia.