Pro-Perfekt

Na rynku mamy dzisiaj mnóstwo różnorodnych substancji chemicznych i naturalnie nie wszystkie z nich stwarzają jakieś poważne zagrożenie dla środowiska czy dla samego człowieka. W niektórych przypadkach jednak powinnyśmy pamiętać o tym, że jak sprzedawca substancji niebezpiecznych mamy obowiązek spełnić sporo wymogów prawnych. Do nich trzeba zaliczyć chociażby to, że do sprzedaży powinna być dołączona karta charakterystyki substancji chemicznych, a więc specjalny dokument, który w sposób profesjonalny może być wykonany w tym miejscu.