Obowiązujące stawki podatku w Niemczech

Podejmując decyzję o podjęciu pracy w Niemczech, koniecznością jest obowiązkowe zgłoszenie pobytu dłuższego niż trzy miesiące. Podczas składania deklaracji meldunkowych automatycznie przypisywana jest odpowiednia klasa podatkowa. Na wysokość podatków uiszczanych przez podatnika mają wpływ różne czynniki. Kwota wolna od podatku to jeden z najważniejszych czynników, który w istotny sposób ustala ostateczny ich kształt. Warto pamiętać, że podczas czynności meldunkowych należy posiadać dokumenty pomocne przy ustalaniu właściwej klasy podatkowej.